นส พริกแกง ง

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ท่องเที่ยวจอมบึง ... :Pถ้ำจอมพล อยู่ห่างจากถ้ำเขาบินไป ๑๑ กิโลเมตร ในบริเวณสวนรุกขชาติ มีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำมุจลินทร์” เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสถ้ำนี้ทรงพอพระทัยความงามของหินงอกหินย้อยโดยเฉพาะหินย้อยผาวิจิตร ที่เหมือนริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของจอมพล จึงทรงพระราชทานนามถ้ำใหม่ว่า “ ถ้ำจอมพล” นอกจากหินงอกหินย้อยที่สวยงามแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีงานฉลองเป็นประจำทุกปีในหน้าแล้ง

จอมบึงของเรา


อาคารใหญ่ร้อยเรียง ตั้งอยู่เคียงข้างเขาจอมพล
มีผู้คนมากมายมาเรียนศึกษา
มีถนนตัดผ่านอยู่กลางสถานศึกษ
นี่แหละหนาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ต้นไม้ใหญ่มากมี
เขียวขจีให้ความร่มรื่น
อีกฝูงลิงเดินวนเวียนก่อความวุ่นวาย

สิ่งแวดล้อมที่นี่ดูดีๆไม่เหมือนที่ใด
จงจำไว้ว่าไม่ลืม มรภ.จอมบึง